СИМЕОН СЛАВЧЕВ СЕЗИРА МВР ЗА ЗАБАВЕНО ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЯ НА „СОФИЙСКА ВОДА“

Симеон Славчев: Машинното гласуване няма до доведе до забавяне в секциитеСИМЕОН СЛАВЧЕВ СЕЗИРА МВР ЗА ЗАБАВЕНО ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА НАРУШЕНИЯ НА „СОФИЙСКА ВОДА“

Председателят на ПП МИР (Морал, Инициативност и Родолюбие) Симеон
Славчев изпрати сигнал до служебния министър на вътрешните работи Бойко
Рашков за забавено досъдебно производство при проведена обществена
поръчка на „Софийска вода“. Той призова вътрешния министър да образува
спешна проверка за причините за забавянето на разследването на
държавното обвинение.

Сигналът на Симеон Славчев до прокуратурата е за проведената от
„Софийска вода“ АД обществена поръчка за доставка на химикал за
пречистване на водата в язовир „Искър“ – „Луброфлог 19“, на стойност 1
215 500 лв. без ДДС. Още през 2019-та година Симеон Славчев, в
качеството му на общински съветник в Столичния общински съвет, изнесе
информация, че с фалшифицирани и подправени документи, „Софийска вода”
АД избира питейната вода на София да се пречиства с гръцки продукт,
кoйтo ocвeн, чe ce oкaзвa пo-cкъп, е и c нeизяcнeн cъcтaв и без
регистрация за безопасност.

През август месец, 2019 година, Симеон Славчев, в качеството му на
общински съветник, даде пресконференция в БТА, по време на която изнася
всички факти и обстоятелства за нарушенията при провеждането на
обществената поръчка на „Софийска вода“ и призова всички компетентни
институции да се самосезират и да извършат проверка по случая. „След
като нито кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, нито
прокуратурата обърнаха внимание на казуса с огромен обществен интерес,
на 13.08.2019 г. сезирах прокуратурата за сериозно нарушение в Столична
община при провеждане на обществена поръчка. Една година след сигнала
ми, държавното обвинение образува досъдебно производство срещу
неизвестен извършител, но вече почти две години след подадения сигнал до
прокуратурата информация за напредък по досъдебното производство няма“,
заяви Симеон Славчев.

„Освен материални щети за водоползвателите чрез цената на реагента,
осъществената обществена сделка е и с риск за здравето на хората. В
момента предстои обявяването на нова обществена поръчка от „Софийска
вода“АД със същия предмет, което налага спешно да се изясни от
прокуратурата имало ли е нарушение при предходната обществена поръчка на
Софийска вода, както и дали има икономически злоупотреби и здравен риск
за гражданите“, заяви Симеон Славчев. Той допълни, че според
постановление на Министерският съвет, осигуряването на питейна вода е
определено като стратегическа национална сигурност на страната, както и
според европейски изисквания, включени в Наредба 9 за качеството на
водата за питейно-битови нужди.

„В тази връзка, моля да разпоредите проверка по образуваното досъдебно
производство, за да се установят причините за забавянето по него. Темата
е от изключителен обществен интерес“, пише в своя сигнал до вътрешния
министър Бойко Рашков председателят на партия МИР и бивш общински
съветник в Столичния общински съвет Симеон Славчев.

За да докажат съмнителния произход на гръцкия продукт преди повече от
една година, председателят на ПП МИР и група от експерти изследваха
неофициални проби от химикала и ги предоставиха на две акредитирани
лаборатории. Заключението беше, че химикалът съдържа органични вещества
над минимално допустимата норма. Тогава „Софийска вода“ изпрати проби от
химикала до лаборатория във Виена, а заключението на изследователите
беше, че пробите отговарят на съединението ПАК (полиалуминиев хлорид).

Тогава председателят на ПП МИР Симеон Славчев каза, че въпросното
съединение е с различен химичен състав от това на продукта. Той изрази
сериозни съмнения, че има подмяна на продукта и подмяна на документи с
невярно съдържание.

„Как е възможно щом аз и екип от експерти и разследващи журналисти да открием тези сериозни нарушения, а прокуратурата да мълчи толкова много време и то по изключително важна тема, каквато е качеството на питейната вода в София“, попита Симеон Славчев.

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here