Проф. Долчинков: Въвеждането на дуалното обучеие е основен приоритет на партия МИР

Проф. Долчинков: Въвеждането на дуалното обучеие е основен приоритет на партия МИРВъвеждането на дуалното обучение е един от основните приоритети на
партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) и това е един от начините,
чрез който можем да подготвим квалифицирани кадри и да ги реализираме в
българската икономиката. Моя лична цел е да работя за просперитета на
Бургас и региона и да върна младите хора в България“, заяви водачът на
листата на партия МИР за народни представители в Бургас проф. д-р инж.
Радостин Долчинков.

Той е Административен директор на Бургаския свободен университет и Декан
на Центъра по информатика и технически науки към висшето учебно
заведение. Завършил е и магистратура по Маркетинг. Проф. д-р Радостин
Долчинков е един от най-изявените учени в страната и чужбина. През
творческия си път има над 160 публикации-доклади и статии в реномирани
български и чуждестранни издания, монографии, книги, учебници и
ръководства. Работи в областта на машинното инженерство, компютърното
моделиране и проектиране, маркетинга и индустриалния мениджмънт,
организация и управление на образованието. Член е на Управителния съвет
на Асоциация за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование
/АКОРВО/.

Автор е на изключително иновативни научни проекти като: Статично и
динамично изпитване на вятърни турбини с вертикална ос, Светодиодно
осветление с вятърна и слънчева енергия, Фотоволтаичен панел с механичен
тракер за следене на слънчевата орбита, Изследване на възможности за
опресняване на морска вода с използване на съвременни технологии и
системи и др. Разработил е много проекти за технологичните и
методологични аспекти на компютърното проектиране на технологични
системи. Притежава технически умения по мехатроника и робототехника,
оценка на риска на технологични системи и оценка на риска при бедствия,
аварии и катастрофи. Владее английски, немски и руски език.

Проф. Долчинков заяви, че всеки млад специалист, завършил в България,
трябва да работи в страната и това ще се отрази благоприятнo на
икономиката.

„Именно затова и основна задача на партия МИР е да се инвестира в
развитието и реализацията на кадрите в България. В момента липсва
пряката връзка между образователните институции и потребностите от
обучени кадри за бизнеса, за това трябва да се направят радикални
промени в учебните планове и програми в средното и в професионалното
образование. Не може една професионална гимназия да произвежда
непрофесионални кадри без никакво практическо обучение и елементарни
професионални умения. И после тези млади хора да се явяват на конкурси
за работа без самочувствието на можещи и знаещи хора“, заяви проф. д-р
инж. Долчинков.
За излизане от тази криза и за ефективна работа между младите хора и
бизнеса партия МИР предлага въвеждане на дуалното образование.

„Партия МИР поема ангажимента за провеждането на дискусия между
академичните и бизнес средите, синдикатите и образователното
министерство, защото е абсолютно належащо дуалното образование да намери
място в Закона за средното и висшето образование. Предимствата от него
са безспорни, а именно обвързаност с практиката, по-лесно финансиране на
образованието- възможности фирмата да заплаща таксите за обучение и
заплата, по-бързо преминаване от срочен на безсрочен трудов договор,
следователно и търсенето на работа след приключване на образованието
отпада, добри условия на образование- прекрасна и ползотворна среда на
развитие“, заяви проф. д-р инж. Радостин Долчинков, водач на листата на
партия МИР в Бургас.
Той каза още, че партия МИР залага на хора, които са експерти в своята
област и които чрез знанията и уменията си могат да помогнат за
развитието на страната.

„Време е да кажем, че трябва всички да тръгнем по един нов път. Ние
искаме и работим за промяна на политическия модел, който през последните
32 години с нищо не допринесе за развитието на страната. Именно за това
станах и част от екипа на партия МИР, защото партията е млада, нова и
различна. Допада ми нейната визия за развитие на България, както и
идеята и мисията на партията за нов модел на правене на политика и
взаимоотношения в българското общество. Готов съм с моя опит, знания,
идеи и професионализъм да допринеса МИР да стане парламентарно
представена партия, за да има механизмите да реализира своите цели,
политики и приоритети. За това призовавам всеки, който иска в България
да има качествено и достъпно образование, работеща и ефективна икономика
и проспериращ народ, да подкрепи новото поколение и морал в българската
политика – партия МИР с номер 26“, заяви проф. д-р инж. Радостин
Долчинков.

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here