Партия МИР пусна сигнал до прокуратурата заради закононарушения на министъра на околната среда и водите

Партия МИР пусна сигнал до прокуратурата заради закононарушения на министъра на околната среда и водитеПредседателят на политическа партия МИР (Морал, Инициативност,
Родолюбие) Симеон Славчев пусна днес сигнал до главния прокурор Иван
Гешев във връзка със сериозни закононарушения на министъра на околната
среда и водите Емил Димитров.

В своя сигнал Славчев посочва, че Емил Димитров е издал заповед в
нарушение на законовите и нормативните изисквания, както следва: чл. 10
(4) и чл. 18. (1) на Закона за регулиране на водоснабдителните и
канализационните услуги, както и чл. 5. от Наредба № 3/16.10.2000 г. за
условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация
на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за
питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води,
използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

„Абсолютно недопустимо е който и да било министър да нарушава законите в
България“, беше категоричен лидерът на партия МИР Симеон Славчев. Той
подчерта, че със закъснялата заповед министърът на околната среда и
водите Емил Димитров включва невярна информация и променя месечния
график за използване на водата в яз. Камчия – 5,18 млн. куб.м/месец при
49% пълен язовир или наличен воден обем 114,887 млн. куб.м към
14.12.2020 г.

„Ако вземем посочения в тази заповед воден обем и извадим водното
количество от мъртвия обем на яз. Камчия, се вижда че има воден ресурс
за 12,5 месеца за питейно-битови нужди (114,887 – 49,9/5,18 =12,5)“,
каза още Славчев и припомни, че обемът на яз. Камчия е 233,5 млн. куб.
м.

„С тези невярна информация на практика министър Емил Димитров спекулира
с наличния воден ресурс за питейно-битово водопотребление. Тъй като
водите от яз. Камчия се пречистват от двустъпална питейна пречиствателна
станция ПСПВ Камчия, оборудвана с утаители и двуслойни
пясъчно-антрацитови филтри, то е възможно да се пречистят и водите от
мъртвия обем. Така, че наличният в момента общ воден ресурс в яз. Камчия
ще покрие питейно-битовите нужди за 22 месеца (114,887/5,18 = 22,18).“,
беше категоричен Славчев.

„От действията на министър Емил Димитров е видно първо, че водните първо
ресурси на яз. Камчия се управляват неефективно, и второ, че с
подаването на грешна информация от негова страна за наличния воден обем
в яз. Камчия се цели умишлено предизвикване и обявяване на водна криза
за Бургас. Очевидно управляващите не мислят реално за качеството и
количеството на водата за българските граждани, а как да бъдат усвоени
огромни финансови средства за изграждане на ВиК съоръжения към
напоителните язовири Ахелой и Порой и то без работен проект със сезонно
изследване на качеството на водата, както и без анализ разходи-ползи,
ОВОС и публично обсъждане“, каза председателят на ПП МИР Симеон Славчев.

Той беше категоричен, че издаване на заповед от министъра на околната
среда и водите Емил Димитров за строителство на обект за питейно
водоснабдяване от значение за националната сигурност е извън неговите
правомощия.

В своя сигнал Славчев настоява прокуратурата да направи проверка за
управлението и контрола на ползването на водите от питейния язовир
Камчия, който е в списъка на обектите от значение за националната
сигурност, както и необходимостта от изграждане на нови съоръжения за
пречистване на води от 2 напоителни язовири без учредени
санитарно-охранителни зони при наличие на питеен язовир с учредени
санитарно-охранителни зони и обем 233,5 млн. куб.м, както и на питейна
пречиствателна станция „Камчия“, работеща средногодишно под 50% от
проектния си капацитет.

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here