Партия МИР предлага решение за справяне с пожарите и всяка друга криза в България

Симеон Славчев: Машинното гласуване няма до доведе до забавяне в секциитеПП МИР (Морал, Инициативност и Родолюбие) предлага как да бъде решен
проблема с пожарите в България, както и как да се предотврати и
управлява всяка друга криза в сраната.

Това според партия МИР ще стане чрез въвеждането на Закон за управление при кризи и създаването на Министерство за извънредните ситуации и управление при кризи.
„През последните години сме свидетели на всякакви кризи – водни,
екологични, пожари, наводнения и други, при които освен че имаше
закъсняла и неадекватна реакция на държавните органи, но и липса на
всякаква превенция, да не говорим за управление на самите кризи. За
огромно съжаление цената, която плати българското общество за тези
грешки е огромна, в това число и човешки жертви, а човешкият живот е
безценен“, това каза председателят на партия МИР Симеон Славчев.

Той уточни, че кризи в България се случват постоянно поради липата на
всякаква координация между държавните и общинските органи, за да бъдат
решени и предотвратени. Славчев припомни, че по време на пандемията са
се вземали решения, които дори са довели до объркване сред българските
граждани, а някои от решенията са довели дори до паника сред гражданите.
„Няколко правителства поред доказват, че не могат да предотвратяват и
управляват нито една криза в страната и това е защото няма ясен протокол
и институция, която да координира всички отговорни институции в
държавата, които трябва да си взаимодействат при бедствия и кризи.

Именно поради тази причина партия МИР предлага да се приеме Закон за
управление при кризи, както и да се създаде „Министерство за
извънредните ситуации и управление при кризи“, призова лидерът на партия
МИР Симеон Славчев.

Според него Законът и създаването на специално ведомството ще
предотврати голяма част от бедствията и кризите в България или при
тяхното възникване ще даде възможност те да се управляват ефективно и да
се преодоляват бързо.

„Масовите пожари, които се случиха в последните дни в страната, са
поредното доказателство, че липсва адекватна държавна политика за
превенция, контрол, координация и управление на кризи. Първото нещо,
което трябва да направят народните представители в 46-тото Народно
събрание е спешно да обсъдят и да приемат Закон за управление при
кризи“, беше категоричен Симеон Славчев.

Той попита и защо трябва да бъдат рискувани и загубени човешки животи,
за да се предприемат действия и докога политиците ще се занимават само и
единствено със себе си и кога ще започнат да решават реалните проблеми
на българските граждани.

„Партия МИР разполага със сериозен експертен екип по управление при
кризи и национална сигурност и имаме готов законопроект за управление
при кризи, който ще внесем в Народното събрание за обсъждане и приемане.
Крайно време е предотвратяването и управлението на кризи да стане
национален приоритет“, заяви още председателят на ПП МИР Симеон Славчев.
Той призова в бъдещия Министерски съвет задължително да има Министерство
за извънредните ситуации и управление при кризи, както и да се
възстановят структурите на „Гражданска защита“.

„Убеден съм, че ако тази структура не беше унищожена, никога нямаше да
се случат бедствия като наводненията в Бисер, аварията в Хитрино,
наводненията, бедственото състояние на язовирите, водната криза в
Перник, десетките пожари от последните дни, както всички и други
бедствия, аварии и катастрофи, които сполетяха българския народ“, беше
категоричен лидерът на партия МИР Симеон Славчев.

Той призова политиците да бъдат отговорни и незабавно да предприемат
всички действия, които значително ще помогнат в превенцията при кризи,
както и в адекватно реагиране на централната, местната власт и на
областните администрации по време на всяко бедствие в България.
„В тази връзка ПП МИР предлага 46-тото Народно събрание незабавно да
приеме Закон за управление при кризи, чрез който да се възстанови
съществувалата до 2009 година ефективна система за действие. Също така
да се актуализира действащият Закон за действие при бедствия, аварии и
катастрофи, като се отчетат съвременните реалности, като за всяко
бедствие, авария или катастрофа да бъде създадена нормативна база за
действие с методически указания. В новата структура на Министерски съвет
да се предвиди и да се създаде Министерство на извънредните ситуации и
управление при кризи, както и действащи към него структури на
Междуведомствен и Експертен съвет. Към новосъздаденото Министерството на
извънредните ситуации и управление при кризи да преминат на подчинение
Противопожарна защита, Български Червен Кръст, както и Спешна медицинска
помощ (без структурите на отделните болници), които при различните
бедствия, аварии, катастрофи и кризи да действат координирано и
ефективно“, заяви още Симеон Славчев.

Той подчерта, че за партия МИР защитата, сигурността и здравето на
българските граждани са приоритет, защото няма нищо по- ценно от
човешкия живот.

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here