Партия МИР: КЗК отказа да гарантира прозрачността и честността на изборите

Партия МИР сезира КЗК за противоконституционен текст в Изборния кодексСлед като партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) сезира КЗК за
противоконституционната разпоредба на чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния
кодекс, партията получи становище, което ясно показва, че Комисията не
желае да тълкува в дълбочина този текст, който гарантира непрозрачност в
един от най-важните процеси в провеждането на национални избори –
компютърната обработката на изборните резултати. Това се казва в позиция
на партия МИР, разпространена до медиите във връзка с отговора на КЗК на
подадена жалба от страна на партията и гражданско сдружение „Мрежа за
инициативи и решения“.

„В своя отговор КЗК твърди, че дейността, която ЦИК възлага на
„Информационно обслужване“ АД е административна и съгласно правото на ЕС
е услуга от общ интерес, поради което може да се възлага свободно, не е
стопанска дейност и не е в приложното поле на ЗЗК. Считаме това
твърдение от една страна за неправилно от правна гледна точка, а от
друга го приемаме като административен чадър над законодателното
своеволие, което ще доведе до непрозрачен изборен процес на
наближаващите избори за народни представители. Цитираните в писмото на
КЗК документи по никакъв начин не дерогират Конституцията на Република
България по отношение на установяване на монополно положение“, това каза
зам.-председателят на ПП МИР адвокат Георги Кардашев.

В своето искане партия МИР ясно аргументира факта, че разпоредбата на
чл. 57, ал. 1, т. 33 създава монополно положение, което противоречи на
чл. 18, ал. 4 от Конституцията на Република България. По отношение на
този въпрос липсва каквото и да е становище на КЗК в получения от нас
отговор. Следва да подчертаем, че твърдението на КЗК, че възложената на
„Информационно обслужване“ АД дейност не е стопанска е абсурдно, тъй
като дружеството ще получи огромен финансов ресурс както на предстоящите
избори, така и на всички следващи. Нещо повече, тези парични средства
могат да се третират като държавна помощ съобразно ДФЕС и по отношение
на тях следва да се осъществява контрол. Това се казва още в позицията
на ПП МИР.

„Всички това показва и доказва, че изпълнителната власт нарушава правото
на Европейския съюз, което може да доведе до откриване на наказателна
процедура от Европейската комисия срещу България“, каза още Георги
Кардашев.

От партия МИР са категорични, че ще продължат своята битка за провеждане
на честни избори в България и след като са изчерпали всички възможно
опции, сезирайки всички компетентни институции в страната, ще се обърнат
и ще сезират Европейската комисия за грубото погазване на върховенството
на закона и правовата държава.

От ПП МИР припомнят, че са поискали от Комисията за защита на
конкуренцията да излезе със становище, което да отговори на въпроса
противоречи ли чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс на разпоредбите
от Закона за защита на конкуренцията, но вместо конкретен отговор КЗК е
изпратила доста циничен и абсурден от правна гледна точка отговор.

В своята позиция ПП МИР за пореден път призовава всички отговорни
институции незабавно да се заемат с решаването на този изключително
важен проблем, който може да се окаже в основата на множество жалби и
непризнаването на резултатите от предстоящите парламентарни избори.

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here