Партия МИР: КЗК да се произнесе дали „Информационно обслужване“ законно ще обработва изборните резултати

Партия МИР: КЗК да се произнесе дали „Информационно обслужване“ законно ще обработва изборните резултатиСпоред партия МИР (Морал, Инициативност, Родолюбие) ЦИК е принудена с
противоречива норма от Изборния кодекс да възложи пожизнено
„Информационно обслужване“ АД да обработва и обобщава изборните
резултати както от предстоящите парламентарни избори, така и от всички
следващи избори.

ПП МИР сигнализираха и обсъдиха проблема с президента Румен Радев по
време на консултациите за предстоящите избори.

„С оглед предстоящите избори за народни представители за Народно
събрание на Република България и предвидената възможност за гласуване
чрез хартиена бюлетина и чрез машинно гласуване в Изборния кодекс,
възниква въпроса за прилагането и законосъобразността на разпоредбата на
чл. 57, ал. 1 т. 33 от Изборния кодекс. Тя дава правомощието на ЦИК да
възлага на „Информационно обслужване“ АД компютърната обработка и
обобщаването на данните от изборните резултати, включително и от
машинното гласуване. Прилагането на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33
от Изборния кодекс може да породи сериозна колизия между основополагащи
законови нормативни актове с което да бъде нарушен общественият
интерес“, каза зам.-председателя на ПП МИР Георги Кардашев.

Според МИР дейността по определяне изискванията към организацията и
технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и към
издаването на бюлетин с резултати от изборите е важен процес по
установяване на изборния резултат за всички видове избори регламентирани
в Изборния кодекс и изисква специфични технически и математически
познания и използването на специализирани информационни системи, хардуер
и софтуер. Тя е в основата на процеса по определяне на избирателните
мандати и по формирането на основният законодателен орган в Република
България.

„Информационно обслужване АД е предприятие, което осъществява дейност по
занятие и получава възнаграждение. В този смисъл при наличието на
възлагане на дейността по чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс
дружеството ще извърши услуги срещу които следва да получи
възнаграждение. Тоест трябва да се приложат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и ЦИК да вземе решение за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка“, каза още Георги Кардашев.

Той припомни, че 5% от капитала на Информационно обслужване АД са
собственост на физически лица, т.е. дружеството не е изцяло и на 100 %
държавно.

„Императивният характер на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 33 от
Изборния кодекс не дава възможност на ЦИК да възлага тази дейност чрез
провеждането на обществена поръчка, каквато в случая е необходима, за да
е прозрачен избора на изпълнител , който ще определя крайния изборен
резултат. Именно за това прилагането на разпоредбата на чл. 57, ал. 1,
т. 33 от Изборния кодекс е в противоречие и нарушава правните норми на
ЗОП регламентиращи реда за възлагането на дейността по определяне
изискванията към организацията и технологията на компютърната обработка
на данните от гласуването и към издаването на бюлетин с резултати от
изборите“, беше категоричен зам.-председателя на партия МИР Георги
Кардашев.

Според Кардашев възлагането на услуга на юридическо лице – търговец от
страна на държавата, в лицето на държавната ЦИК, без да бъдат спазени
условията и реда на процедурите на Закона за обществените поръчки
създава предпоставка за недействително монополно положение и пряко
нарушава разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, тъй като на
основание чл. 2, ал. 1, т. 2 и т. 3 сред неговото приложно поле са и
държавни органи, включително органи на изпълнителната власт и на
местното самоуправление..

„Вменяването от страна на законодателя на задължението на ЦИК да възложи
дейността по чл. 57, ал. 1, т. 33 от Изборния кодекс само и единствено
на „Информационно обслужване“ АД създава предпоставка за недействително
монополно положение съгласно разпоредбата на чл. 19, ал. 3 от Закона за
защита на конкуренцията, тъй като монополно положение може да се
предоставя само със закон в случаите по чл. 18, ал. 4 от Конституцията
на Република България, а възложената дейност в ИК не е сред посочените в
нея хипотези“, разясни още Георги Кардашев.

„Ето защо настояваме Комисията за защита на конкуренцията да излезе със
становище, което да отговори на въпроса противоречи ли чл. 57, ал. 1, т.
33 от Изборния кодекс на разпоредбите от Закона за защита на
конкуренцията“, каза още Кардашев.

От партия МИР предлагат решението на проблема с директното възлагане на
Информационно обслужване от страна на ЦИК да обработва и обобщава
данните от изборите да се реши по два начина:

Чрез законодателна инициатива за изменение на разпоредбата на чл. 57,
ал. 1 т. 33 от Изборния кодекс като се премахнат думите: „и възлага
изпълнението на „Информационно обслужване“ АД“ или се заменят с думите:
„Тази дейност Централната избирателна комисия може да възложи на трето
лице съгласно реда и условията на Закона за обществените поръчки“.
С искане от компетентните лица и институции, съгласно чл. 150 от
Конституцията на Република България за установяване на
противоконституционност на разпоредбата на чл. 57, ал.1, т.33 от
Изборния кодекс.

„Призоваваме всички отговорни институции незабавно да се заемат с
решаването на този изключително важен проблем, който може да се окаже в
основата на множество жалби срещу резултатите от предстоящите
парламентарни избори“, беше категоричен Георги Кардашев.

Ние не разполагаме с ресурсите да проверява информацията, която достига до редакцията и не гарантираме за истинността ѝ, поради което, в края на всяка статия е посочен източникът ѝ, освен ако не е авторска. Възможно е тази статия да не е истина, както и всяка прилика с действителни лица и събития да е случайна.

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here